Goed cultuuronderwijs voor alle kinderen en jongeren in de DAL-regio! Gisteren tekende het IVAK, samen met verschillende scholen en de gemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum (DAL), het convenant Cultuur en Onderwijs.

De cultuurwethouders, de directeur-bestuurders van de onderwijskoepels Marenland en Noordkwartier, het Eemsdeltacollege en de directeur van het IVAK ondertekenden een document waarin zij onder meer vaststellen: “Wij willen dat alle kinderen en jongeren, ongeacht hun achtergrond of beperking, goed cultuuronderwijs krijgen. Cultuuronderwijs dat verankerd is in het beleid van overheden, in de onderwijsvisie van scholen en dat ingebed is in de culturele omgeving. Kortom, een rijke leeromgeving die bijdraagt aan een optimale, brede ontwikkeling van de leerlingen.”Een mooie samenwerking waar we als IVAK graag verder mee aan de slag gaan. Onze consulenten zijn al enthousiast onderweg naar de scholen!