Stichting IVAK ondersteunt alle cultuuraanbieders in de DAL-regio. Zowel binnenschools, naschools (NSA) als in de vrije tijd. Denk hierbij aan zzp-docenten die creatieve lessen geven, culturele verenigingen, de amateurkunst, organisatoren van lokale evenementen en de icc-ers en leerkrachten op basisscholen. Om deze ondersteuning nog completer te maken, heeft de stichting besloten de IVAK Academy op te richten.

Wat biedt de IVAK Academy?
Binnen de Academy worden lezingen, inspiratiedagen, workshops, masterclasses en netwerkbijeenkomsten georganiseerd met verschillende thema’s. Alles gebouwd rondom de behoeften van het onderwijs, de cultuuraanbieders en de amateurkunst. De aftrap was op 6 maart in Zeerijp, waar een bijeenkomst voor culturele verenigingen werd gehouden over leden- en fondsenwerving. Het doel van de Academy-bijeenkomsten is om kennis te delen, te inspireren, te prikkelen, te professionaliseren, ondernemerschap te stimuleren, elkaar te ontmoeten en te zoeken naar cross-overs. Stichting IVAK is op de hoogte van landelijke en provinciale ontwikkelingen binnen de cultuursector en selecteert op basis van wat er leeft in het veld thema’s en passende gastsprekers. De lezingen en workshops zullen op wisselende locaties in de DAL-regio gehouden worden.