Het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum organiseert komende week een project over de ‘verdwenen dorpen’ Oterdum, Heveskes en Weiwerd voor de leerlingen van HAVO-4 Het IVAK legde hiervoor samen met de school contacten met diverse instellingen en kunstenaars die aan dit project meewerken.

Leren over je eigen regio
Groningen Seaports, het Waterschap Hunze en Aa’s, oud-bewoners en historicus Beno Hofman vertellen de leerlingen over de geschiedenis van de dorpen. Daarna gaan ze zelf op onderzoek uit en bezoeken ze de plekken waar de dorpen hebben gestaan. Tijdens een workshopochtend maken de leerlingen een ‘monument’ voor de verdwenen dorpen. Sommige leerlingen maakten een beeldend kunstwerk, anderen gingen aan de slag met muziek, poëzie, fotografie en architectuur. Het doel: kennis opdoen over de regio en monumenten in verschillende vormen maken voor de verdwenen dorpen.