Bestuursleden IVAK

Bestuur

 

Het bestuur van de Stichting IVAK (statutaire naam: Stichting IVAK, Centrum voor Kunst en Cultuur) bestaat uit de volgende leden:

Bram Huitsing – Voorzitter
Gerdie Klaassen – Bestuurslid
Henk Smit – Bestuurslid
Otto Albeda – Bestuurslid
Marie-Lou Gregoire – Bestuurslid

Het bestuur van stichting IVAK vertegenwoordigt en bestuurt de stichting, zorgt ervoor dat het doel van de stichting wordt nagestreefd en volgt de Governance Code.

Het bestuur draagt zorg voor het financiële beheer. Alle leden vervullen de bestuursfunctie onbezoldigd.

 

Strategisch beleidsplan