Doorlopende leerlijnen

Doorlopende leerlijnen vormgeven

Iedere school wordt geacht om leerlingen kwalitatief goed cultuuronderwijs te bieden. Op basis van de vastgestelde kerndoelen in het basisonderwijs (Kunstzinnige Oriëntatie en Oriëntatie op de Wereld) dient cultuuronderwijs te worden geïntegreerd in het algehele onderwijsbeleid.

Maar hoe doe je dat binnen jouw school? En hoe maak je vervolgens een logische opbouw in de leerlijnen? Want een workshop in de klas of een interessant museumbezoek zijn leuk en leerzaam, maar hoe zorg je dat ze er samenhang komt binnen de activiteiten en het cultuurplan?

Onze consulenten helpen icc-ers leerkrachten en directies hierbij. Samen kijken we hoe er vormgegeven kan worden aan de uitwerking van de gestelde kerndoelen.
Meer weten? Mail ons dan je vraag via onderstaande button:

Mail het onderwijsteam