Een bijeenkomst geschikt voor zelfstandige docenten/BIK’ers die graag (weer) aan het werk willen binnen het onderwijs. Via het IVAK zijn er vele mogelijkheden om in de DAL-regio aan de slag te gaan binnen het basis- en voortgezet onderwijs. Op deze dagen bespreken we onder andere:

  • Hoe ziet het werk op een school er uit?
  • Wat moet ik hiervoor kunnen?
  • Heb ik een didactische aantekening/ervaring nodig?
  • Welke tarieven worden er gehanteerd?
  • Welke wensen/eisen zijn er vanuit de scholen?
  • Hoe kan het IVAK mij inzetten en ondersteunen?