Inspiratie en uitwisseling voor beleidsmakers- en bepalers die kunst en cultuur willen verbinden met het sociale domein. Deelnemers krijgen kennis aangereikt uit de wetenschap en praktijkvoorbeelden uit andere gemeenten voorgeschoteld ter inspiratie.

Het sociaal domein is voor gemeenten een lastig dossier dat om creatieve oplossingen vraagt. Hoe kun je kunst en cultuur inzetten bij vraagstukken over armoede, eenzaamheid, krimp, integratie, schooluitval of het gebrek aan sociale cohesie? Hoe deden anderen dit, en wat kunnen we hiervan leren?

Op donderdag 27 februari 2020 houden we binnen de IVAK Academy een bijeenkomst om je hiermee verder op weg te helpen. Wil je erbij zijn? Meld je dan aan via hallo@ivak.net