Financiele ondersteuning

Leskorting voor kinderen

 

In de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn er een aantal mogelijkheden om aanvulling te krijgen op de aanschaf van instrumenten en het lesgeld voor cursussen muziek, theater, dans en beeldend. Zowel via een aantal landelijke/regionale stichtingen, als via het IVAK zelf middels het Persoonlijk Cultuur Budget (PCB).

Persoonlijk Cultuur Budget | Stichting IVAK

Ieder kind moet volgens ons laagdrempelig in aanraking kunnen komen met creatieve lessen. Om die reden bieden wij vanuit het IVAK het Persoonlijk Cultuur Budget(PCB). Een stukje extra financiële ondersteuning waar alle kinderen en jongeren (4-18 jaar) uit de DAL-regio (gemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum) gebruik van kunnen maken: ze krijgen hiermee een persoonlijke korting van 20% op hun eerste lesjaar, tot maximaal €80,- euro. Lees meer over het PCB op deze pagina.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

www.jeugdfondssportencultuur.nl
Het IVAK is intermediair voor het Jeugdfonds Sport&Cultuur in Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Dit fonds is opgericht voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die graag willen dansen, muziek maken of toneel willen spelen, maar waar thuis geen geld is voor lessen of instrumenten. Het Jeugdcultuurfonds geeft deze kinderen een financieel steuntje in de rug. Ouders kunnen deze bijdrage niet zelf aanvragen; dit kunnen zij doen via onze coördinator Amateurkunst Kirsten Dijk. Neem hier contact met haar op. (link naar mailformulier voor kirsten@ivak.net)

Stichting Leergeld
www.leergeld.nl
Dit fonds is er voor kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Zij dreigen soms sociaal geïsoleerd te raken omdat de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een sportvereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn. Leergeld wil kinderen, naar eigen keuze, mee laten doen op vier verschillende gebieden: onderwijs, cultuur, sport en welzijn.

Kans voor uw Kind
www.kansvooruwkind.nl
De gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum vinden dat elk kind moet kunnen meedoen met sport, cultuur en schoolactiviteiten. Daarom hebben zij de webshop Kans voor uw kind in het leven geroepen, gericht op gezinnen met een inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm. De gemeenten willen hiermee kind(eren) tot 18 jaar vooruit helpen naar een actief, leergierig en kansrijk leven.

Welk fonds kan ik inzetten?

Deze vier bovenstaande regelingen hebben elk hun eigen spelregels, waardoor het soms lastig kan zijn om vast te stellen voor welke je in aanmerking komt en wat de beste route is om een aanvraag te doen.

Wil je hier wat hulp bij?

Mail ons