Medewerkers

Harry Koning

Harry Koning

Directeur

Harry mag leiding geven aan het IVAK. Hij is verantwoordelijk voor de koers en het beleid van de organisatie. Samen met het team geeft hij invulling aan deze koers. Harry heeft een ruime ervaring als directeur van verschillende centra voor de kunsten. Zelf houdt hij heel erg veel van zingen en pianospelen en hij schrijft graag muziek voor koren en theater.  Harry Koning studeerde piano, zang en opera studio en werkte aan de opera van Aachen. Begon als lid en werd uiteindelijk Musikalische Leiter. Later in zijn loopbaan werkte hij als musical director in Duitsland en Londen. Na een sabbatsjaar is hij gaan werken in de muziekeducatie.

Gino Huiskes

Gino Huiskes

Coordinator Cultuuronderwijs

Gino draagt zorg voor het reilen en zeilen van ons onderwijsteam. In overleg met de consulenten brengt hij de behoeften van de scholen in kaart, bepaalt hij de koers, maakt hij planningen en adviseert hij over uren, budgetten, gastdocenten, subsidies en meer. Verder ligt Gino’s expertise als consulent in de historische hoek; hiermee helpt hij scholen op weg bij het maken van educatieve programma’s over erfgoed, of door te bemiddelen tussen de school en een passende instelling of gastdocent. “Ik vind het belangrijk dat leerlingen hun eigen omgeving leren ontdekken en waarderen”. Gino studeerde geschiedenis in Groningen, schreef historische boeken (Histodata) en maakte tentoonstellingen over uiteenlopende historische onderwerpen. Voor Cultuurclick Groningen en KunststationC adviseerde hij scholen en erfgoedinstellingen over de mogelijkheden om samen educatieve programma’s te maken en uit te voeren. Nu doet hij dat bij het IVAK. In zijn vrije tijd zingt Gino graag, is hij redacteur van een buurtkrant en zit hij in de besturen van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen en het Monumentenfonds van de vereniging Stad en Lande.

Manon Luchies

Manon Luchies

Jr. Projectleider Kunst in Sociaal Domein

Manon deed een bachelor Kunsten, Cultuur en Media en een master Cultuurmanagement aan de UAntwerpen en specialiseerde zich in het inzetten van kunstvormen in de samenleving en nieuwe organisatie- en samenwerkingsvormen binnen het culturele veld. Haar afstudeeronderzoek (olv. Kunstenpunt Vlaanderen) ging over Nieuwstedelijke creaties in de stad Gent; ze nam initiatieven onder de loep die bottom-up zijn ontstaan, vaak onafhankelijk van publiek en de markt en nauw betrokken zijn bij urgente (groot)stedelijke problematiek.
Deze kennis en ervaring zet ze nu in als jr. Projectleider Kunst in Sociaal Domein bij het IVAK. Samen met haar naaste collega Jurgen vormt ze het duo Cultuurgastjes. Deze jonge ‘gastjes’ zetten kunst in als bindmiddel in het sociale domein van de DAL-regio. Hoe brengen we groepen of individuen samen, geven we ze het juiste zetje om hun initiatief/plan verder te ontplooien? Welke partijen betrekken we daarbij? Manon en Jurgen zullen vaak in het open veld te zien zijn. Houd je ogen en oren dus open!

Katja Stavinga

Katja Stavinga

Bureaumanager

Katja is binnen het IVAK de praktische duizendpoot: ze verzorgt de facturatie, inkomende facturen, salarissen en declaraties. Dit alles in samenwerking met de accountant en salarisadministrateur. Tevens is ze verantwoordelijk voor personeelszaken, de administratie en het archief. Katja laat de zaken op kantoor efficiënt en soepel verlopen door diverse systemen te beheren en implementeren, het kantoor praktisch in te richten en de nodige apparaten en artikelen aan te schaffen voor alle medewerkers. Zonder deze ‘kantoormoeder’ waren wij nergens!

Jurgen van Tolie

Jurgen van Tolie

Jr. Projectleider Kunst in Sociaal Domein

Jurgen was medeoprichter van stichting Cultuur Delen en Doen in Dedemsvaart: een stichting met de missie om mensen op toegankelijke wijze kennis te laten maken met kunst en cultuur. Hij studeerde psychologie aan de RUG en na het behalen van zijn bachelor deed hij een master Talent Ontwikkeling en Creativiteit. Tijdens zijn studie psychologie is hij bij het jongerenplatform TWEE (voorheen NNTwee), van het Noord Nederlands Toneel en Club Guy & Roni, aan het werk gegaan. Als voorzitter zette hij in op nieuwe samenwerkingen (met o.a. culturele (studenten)organisaties, Jimmy’s, Het Poortje, Team 050) en liet jongeren zo kennismaken met de verschillende aspecten van het theatervak middels cursussen, workshops of samen napraten over bekeken voorstellingen. Bij het IVAK is Jurgen één van de twee Cultuurgastjes: samen met Manon duikt hij het sociaal domein in, om hier met kunst als ‘wapen’ mooie verbindingen te leggen. Hij is het meest in zijn element als hij verschillende werelden bij elkaar kan brengen, om zo elkaar te kunnen inspireren.

Els Brouwer

Els Brouwer

Consulent Cultuuronderwijs (beeldend)

Els is opgeleid als beeldend kunstenaar en docente beeldende vorming. Naast haar kunstenaarspraktijk heeft ze intussen een brede ervaring in de kunsteducatie opgedaan. Ze werkte als docente aan de Middenschool in Groningen, is educatief medewerker voor het CBK Groningen en diverse andere opdrachtgevers, en al 14 jaar met veel plezier als docente/consulente verbonden aan het IVAK. Het op maat inspireren van docenten: hen vertrouwen, kennis van zaken en plezier in het beeldend onderwijs geven en zo bij te dragen aan de creatieve ontwikkeling van kinderen is Els’ belangrijkste drijfveer binnen haar werk op de scholen. “Het is een must om binnen het onderwijs creatief bezig te zijn, het liefst geïntegreerd in het gehele schoolprogramma, omdat de kunstvakken je helpen te worden wie je bent. Ook leer je probleemoplossend te werk te gaan, ontwikkel je je creativiteit en behoud je je fantasie! Die kun je de rest van je leven heel goed gebruiken!”

Reinder Jager

Reinder Jager

Beheer & administratie

Reinder is onze handyman. Hij regelt de planning van transporten, ondersteunt bij logistieke en administratieve zaken en neemt de telefoon aan. Tevens bereidt hij het tweewekelijkse teamoverleg voor en helpt hij mee in de voorbereiding en uitvoering van evenementen die via IVAK tot stand komen. Reinder helpt ons dagelijks uit de brand bij allerhande klusjes en draagt zorg voor de gebouwen die door zzp-docenten worden gebruikt. 

Carin Brenninkmeijer

Carin Brenninkmeijer

Consulent Amateurkunst

Carin houdt zich bezig met het ondersteunen van de amateurkunstsector in de DAL-regio. Zij onderhoud contacten met verenigingen, cultuuraanbieders (zelfstandig docenten) en evenementenorganisatoren en probeert verbindingen te leggen tussen binnenschoolse- en naschoolse cultuureducatie (Toefkes). Ook geeft ze mede richting aan de IVAK Academy, waar o.a. cultuuraanbieders en verenigingen workshops en lezingen kunnen bijwonen om zich verder te professionaliseren. Carin heeft verder een coaching- en adviesbureau voor zelfstandig ondernemers binnen de culturele sector en geeft naast individuele begeleiding ook groepstrainingen op maat. Daarnaast is zij ook actief als saxofonist, saxofoondocent en dirigent.

Catrien de Boer

Catrien de Boer

Consulent Cultuuronderwijs (muziek)

Catrien werkt al sinds 2012 bij het IVAK en verhuisde mee van de oude naar de nieuwe organisatie. Met een ruime achtergrond als adviseur cultuuronderwijs (o.a. bij Cultuurclick en KunststationC), vakleerkracht en consulent muziek kan zij schoolteams perfect begeleiden en adviseren. Leerkrachten zelfvertrouwen geven en met plezier muziek laten maken in de klas is een belangrijke drijfveer voor haar. Catrien is actief als koorzanger en is zelf ook jarenlang dirigent geweest van verschillende koren in het noorden van het land.

Maaike Falkena

Maaike Falkena

Content Marketeer

Maaike heeft de bachelor Kunsten, Cultuur & Media aan de RUG gevolgd, met een minor Toerisme aan de universiteit Panthéon-Sorbonne in Parijs en is begin 2020 afgestudeerd met haar scriptie over de vraag of een digitale kunstreproductie dezelfde ‘auratische’ ervaring kan opleveren als een echt kunstwerk. Vanaf januari 2021 werkt Maaike als content marketeer bij het IVAK en doet daarnaast een creatieve opleiding in styling en vormgeving. Bij het IVAK houdt Maaike zich vooral bezig met social media, de website en het bedenken van campagnes, waarbij ze veel samenwerkt met grafisch vormgever Petra Bos.