Ondersteuning op maat

Hoe wij helpen

Via onze onderwijsconsulenten krijgen leerkrachten en icc-ers (interne cultuur coördinatoren) in het onderwijs professionele ondersteuning bij het inhoudelijk vormgeven van kwalitatief goed cultuuronderwijs. Bij deze ondersteuning staan de behoeften en werkwijzen van de school altijd centraal.

Vergoeding inzet
De werkzaamheden van onze consulenten worden vergoed door de gemeenten Eemsdelta op basis van het aantal uren waar een school recht op heeft. Voor de inzet van onze consulenten maken we samen met de school jaarlijks een plan van aanpak.

Wij bieden de volgende diensten aan:

  • Ondersteuning bij het implementeren van het cultuurbeleidsplan en het vormgeven van doorlopende leerlijnen en het samen ontwikkelen van lesmateriaal;
  • Coaching van leerkrachten bij het vergroten van hun technische, vakinhoudelijke en didactische vaardigheden;
  • Adviesgesprekken over passend cultuuronderwijs, methodes, lesmateriaal, subsidieaanvragen en meer;
  • Inspiratie, bijvoorbeeld via Begin de Week met Kunst en onze projectpagina;
  • Bemiddeling bij behoefte aan gastdocenten, voorstellingen, excursies en workshops;
  • Netwerkbijeenkomsten voor icc-ers en culturele partners

 

Tevens zijn we sparringpartner voor scholen in hoe je kunt aansluiten bij:

• Evenementen in de regio
• Naschoolse activiteiten (koppeling binnenschools/buitenschools)
• Andere lokale onderwijsprojecten
• Culturele instellingen in de omgeving (samenwerken)
• Thema’s die spelen op landelijk niveau

Wil je hierover met ons in gesprek of heb je een vraag?

Mail het onderwijsteam