Vele kinderen in deze regio hebben er mee te maken of te maken gehad: aardbevingen. Sommigen hebben een poosje in een tijdelijke woning gewoond of wonen er nog steeds, omdat de schade aan hun huis gerepareerd moet worden. Ze horen de verhalen van hun ouders en buren bij de koffie: hoe gaat het aflopen met ons huis? En komen er nog meer bevingen? Tot nu toe is er niet veel aandacht geweest voor de verhalen en emoties van jongeren.

De gemeente Appingedam heeft daarom Sparklab, Studio Tape en Theater de Steeg gevraagd om een cultureel programma voor deze groep te ontwikkelen. Door creatief bezig te zijn kunnen kinderen wellicht hun gedachten en emoties beter een plekje geven. Mijn thuis, mijn verhaal, heet het project. Komend schooljaar zal de pilot van start gaan,voor de duur van 2 jaar.

Kinderen van alle klassen van de vier betrokken basisscholen en leerlingen van de drie middelbare scholen in het gebied worden door middel van theater, dans, debatteren en andere creatieve opdrachten uitgedaagd om over hun gevoelens en ervaringen te praten. Bij het project zijn ook zorgprofessionals betrokken, voor kinderen die toch meer ondersteuning nodig blijken te hebben.

Het IVAK ondersteunde het project door de betrokken ambtenaren en wethouders te adviseren over de aansluiting op de rest van het cultuuronderwijs en verbindingen te leggen tussen de betrokken partijen (scholen en makers).