Visie op cultuuronderwijs

Waarom cultuuronderwijs?

Een kind laten uitgroeien tot een volwassene met een eigen mening, een stabiele en weerbare identiteit om zich staande te houden in de maatschappij. Tot een mens dat zichzelf en zijn omgeving wil kennen en begrijpen en met een open, onderzoekende blik naar de wereld om zich heen kijkt. Daar streeft het basisonderwijs naar.

Wij geloven dat cultuuronderwijs bijdraagt aan een gezonde ontwikkeling: kinderen die van jongs af aan in contact komen met kunst, erfgoed en media ontwikkelen verschillende belangrijke vaardigheden. Via cultuuronderwijs worden zij geholpen hun creativiteit breed te ontplooien, emoties te uiten, en spelenderwijs hun talenten ontdekken. Ze leren meer over het handelen van mensen: wat mensen denken, doen en maken. Hierdoor leren zij ook iets over zichzelf.

Cultuuronderwijs helpt jongeren bij: 

  • Het stimuleren van creativiteit en verbeeldingskracht;
  • Het ontwikkelen van diverse communicatieve vaardigheden;
  • Kennis van en waardering voor kunst, media en cultureel erfgoed;
  • Het omgaan met de complexe, steeds veranderende wereld om ons heen;
  • Reflectie op jezelf en op anderen