Wilhelminaheem

# Bewoners  Wilhelminaheem  

Marianne Groenhagen wenst alle bewoners van Wilhelminaheem veel sterkte.

 

‘Allemaal een lieve groet.

Kop der veur, jullie komen er weer oet!’

 

Het moment…

De kunstenaar:

Sarah van der Meere

Het is een donkere periode. Net zoals de nacht.  In de nacht schijnen er sterren. Lichtjes in de nacht. 

Vandaar deze ster voor de bewoners van de Wilhelminaheem. 

Naast de ster vond Marian Groenhagen het mooi als het volgende gedicht van Freek de Jonge er naast zou hangen. 

Wees niet bang 

wees niet bang je mag opnieuw beginnen 
vastberaden doelgericht of aarzelend op de tast 
houd je aan regels volg je eigen zinnen 
laat die hand maar los of pak er juist een vast 

wees niet bang voor al te grote dromen 
ga als je het zeker weet en als je aarzelt wacht 
hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen 
het mooiste overkomt je het minste is bedacht 

wees niet bang voor wat ze van je vinden 
wat weet je van een ander als je jezelf niet kent 
verlies je oorsprong niet door je te snel te binden 
het leven lijkt afwisselend maar zelfs de liefde went 

wees niet bang je bent een van de velen 
tegelijk is er maar een als jij 
dat betekent dat je vaak zult moeten delen 
en soms zal moeten zeggen laat me vrij 

www.facebook.com/TanteSaar